Инвестиционна програма на Йот Ги Вал България ООД

Владимир Русев, Председател на Управителния съвет на Йот Ги Вал България, представя инвестиционната програма на дружеството:

Владимир Русев, Председател на УС на

Уважаеми партньори,

Както при повечето организационни структури, така и при нас, стремежът за усъвършенстване е един от водещите фактори за развитие.

Подобряването на работата с българските пчелари, на търговското взаимодействие с европейските и международни компании, на сътрудничеството със сертифициращите органи и лабораториите за изследване на пчелен мед, както и на взаимната комуникация с компетентните държавни и европейски органи, е част от основните приоритети на Йот Ги Вал България ООД.

Осъществяването на тези цели е свързано с планирането и реализацията на определени инвестиции. В тази насока, предвиждаме следните стъпки:

  • Инвестиране в материална база – През 2019 г. предвиждаме изграждането на ново предприятие за преработка на биологични пчелни продукти. Внедряването на високотехнологична линия за преработка и разширяването на годишния производствен капацитет ще позволи преминаването ни на по-високо и ползотворно  ниво на работа с пчелари и фирми.
  • Инвестиране в качество – Към този момент, Йот Ги Вал България разполага с една от най-модерните лаборатории в България. Резултатите от нашите изследвания се проверяват за достоверност в немската лаборатория Intertek, а тяхното прецизно припокриване ни осигурява водещата роля в този аспект на отрасъла. Въпреки отличните резултати, планираме по-нататъшно разширяване на кръга от изследвания, инвестирайки в закупуването на LC-MS (Liquid chromatography–mass spectrometry), който апарат ще затвори кръга от лабораторни анализи.
  • Инвестиране във висококвалифицирани кадри – Постоянното обучение на нашите кадри е в основата на постигането на дългосрочните ни цели. Ежегодно нашите лаборанти участват в различни български и международни обучения. Това ни дава възможност да се движим редом с новите технологии и да покриваме интензивно променящите се изисквания към български пчелен мед.
  • Инвестиране в популяризиране на българския пчеларски отрасъл – Нашата компания участва редовно на всички значими български и международни пчеларски форуми. В близко бъдеще предвиждаме участия на изложения и на други континенти.
  • Инвестиране в биологични пчелни стопанства – Йот Ги Вал България е компания, която счита, че пчеларският отрасъл би се развивал единствено ако производители и преработватели работят в партньорство помежду си. Именно затова, в инвестиционната програма на дружеството е залегнало инвестиране в развитието на биологични пчелни стопанства. Към 2018 г. нашата компания е подпомогнала изграждането и поддържането на над 10.000 биологични пчелни семейства. Тази инвестиционна тенденция ще се запази и в следващите няколко години.

В заключение бих искал да отбележа, че дружеството, което представлявам ще запази стремежа си за усъвършенстване и през следващите години на своето развитие, но заедно с това ще запази и философията си на работа – търговският морал, отвореният диалог и коректното сътрудничество с пчелари, сертифициращи компании, държавни органи, европейски институции и фирми, ще продължат да работят за нашия авторитет и за в бъдеще.

Вярваме, че по-важен от добрия краен резултат е единствено пътят, по който си стигнал до него.

Пожелавам успех на всички, ангажирани в развитието на българското земеделие и в частност на пчеларството!

За Йот Ги Вал

Йот Ги Вал България ООД е организация, която съчетава в своята структура висококвалифицирани управленски кадри, енергични млади служители с модерни идеи за развитието на сектора, опитни, доказани експерти в изследването и преработката на пчелен мед.

Контакти

© 2018 JGV Bulgaria Ltd. All Rights Reserved. Developed by Selecta