Условия за ползване

Условия за ползване на Уебсайта

 1. Условия

С достъпа до този уеб сайт вие се съгласявате да спазвате настоящите Условия за ползване на уеб сайта, приложимите закони и подзаконови актове и тяхното съответствие. Забранено ви е да използвате или да получите достъп до този сайт, ако не сте съгласни с някое от посочените Общи условия. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от съответното законодателство за авторското право и търговските марки.

 1. Разрешение за ползване

а. Допуска се разрешение временно да изтеглите един дубликат от материали (данни или програмиране) на сайта на Йот Ги Вал само за индивидуална и некомерсиална употреба. Това е само разрешение за лиценз, а не за замяна на правото на собственост и според това разрешение вие не можете:

 1. да променяте или копирате материалите
 2. да използвате материалите за каквото и да било търговско предназначение или за каквото и да било публично презентиране (търговско или не-търговско)
 • да се опитвате да декомпилирате или възстановявате всеки продукт или материал, съдържащ се в сайта на Йот Ги Вал България;
 1. да премахвате  каквито и да било авторски права или други ограничителни документи от материалите; или:
 2. да прехвърляте материалите на някой друг или дори да правите "огледало" на  материалите на друг сървър.

б. Следователно това разрешение може да бъде прекратено, ако пренебрегнете някое от тези ограничения и може да бъде прекратено от Йот Ги Вал България, когато се прецени. След прекратяване на разрешението или когато вашето разрешение за преглед е прекратено, вие трябва да унищожите всички изтеглени материали във ваша собственост, независимо дали в електронна или печатна форма.

 1. Опровержение

а. Материалите на сайта на Йот Ги Вал България са предоставени "както са". Йот Ги Вал България не предоставя никакви гаранции, съобщавани или предположени, като по този начин се отказва и отменя всякакви други гаранции, включително без пречка, подразбиращи се гаранции или състояния за продаваемост, годност в определен смисъл  или не-нарушаване лицензирана собственост или друго нарушение на права. Освен това Йот Ги Вал България не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или неизменното качество на използването на материалите на своя интернет сайт и като цяло не се идентифицира с такива материали на своя сайт  или на линкове, свързани с този сайт.

 1. Ограничения

При никакви обстоятелства Йот Ги Вал България или техните доставчици не трябва да бъдат подлагани на каквито и да било вреди (преброяване, без ограничения, вреди за загуба на информация или полза или поради намеса в бизнеса), възникващи от използването или невъзможността да използват материалите на интернет страницата на Selecta Publishers, независимо от възможността Йот Ги Вал България или упълномощеният от Йот Ги Вал България агент да бъдат уведомени устно или писмено за вероятността от такава вреда. Тъй като няколко провизии не позволяват ограничения върху подразбиращите се гаранции или пречки за задължение за тежки или случайни вреди, тези ограничения може да нямат значение за вас.

 1. Поправки и печатни грешки

Материалите, които се показват на сайта на Йот Ги Вал България, могат да включват типографски или фотографски грешки. Йот Ги Вал България не гарантира, че  който и да било от материалите на неговия сайт е точен, завършен или актуален. Йот Ги Вал България могат да въвеждат подобрения в материалите, съдържащи се на сайта им, без уведомление. При това, Selecta Publishers  не поема никакъв ангажимент да актуализира материалите.

 1. Връзки

Йот Ги Вал България не е проверил повечето от уебсайтовете или връзките, свързани с неговия уебсайт, и не е отговорен за съдържанието на такава свързана уеб страница. Включването на който и да е линк към сайт не означава, че Йот Ги Вал България поддържа този сайт. Използването на такъв свързан сайт е на собствен риск.

 1. Промени в условоята за ползване на сайта

Йот Ги Вал България може да актуализира тези условия за използване на уебсайта си без уведомление. Използвайки този сайт, вие се съгласявате да съблюдавате актуалната  форма на настоящите Условия за ползване.

 1. Приложимо право

Всеки случай, идентифициращ се със сайта на Йот Ги Вал България, трябва да бъде администриран от законите на Република България, без оглед на това, дали противоречат на собствените правила на  Йот Ги Вал България.

 • Личната информация трябва да бъде важна за потребностите, за които ще бъде използвана и, до степен, съответстваща на тези потребности, тя трябва да бъде точна, цялостна и актуална.
 • Ще защитаваме личните данни с щит за неприкосновеност срещу инциденти, незаконно проникване, а също и неоторизиран достъп, разкриване, дублиране, използване или промяна.
 • Незабавно ще осигурим на клиентите си достъп до нашите правила и процедури за администриране на лични данни.

Стремим се да ръководим нашия бизнес, по отношение на тези стандарти, с конкретната цел да гарантираме, че тайната на личните данни е защитена и поддържана.

 

За Йот Ги Вал

Йот Ги Вал България ООД е организация, която съчетава в своята структура висококвалифицирани управленски кадри, енергични млади служители с модерни идеи за развитието на сектора, опитни, доказани експерти в изследването и преработката на пчелен мед.

Контакти

© 2018 JGV Bulgaria Ltd. All Rights Reserved. Developed by Selecta